Precios HIPOPRESIVOS

BonoFILOPlus

40,00mes
  • 1 Sesión/Semana
  • Suplemento a clases de libre reserva: 20€

BonoROSSOPlus

50,00mes
  • 2 Sesiones/Semana
  • Suplemento a clases de libre reserva: 30€

Matrícula 15 €